Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku DPS w Prudniku w zakresie zewnętrznego szybu dźwigu osobowego w celu likwidacji barier architektonicznych – etap II

Powiat Prudnicki informuje że, na stronie internetowej DPS w Prudniku został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania pn. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynki DPS w Prudniku w zakresie zewnętrznego szybu dźwigu osobowego w celu likwidacji barier architektonicznych - etap II

Adres strony:

 http://dpsprudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-81-29.05.2020_przebudowanadbudowairozbudowabudynkudps.2020_przebudowanadbudowairozbudowabudynkudpswprudnikuwzakresiezewnetrznegoszybudzwiguosobowegowcelulikwidacjibarierarchitektonicznych%E2%80%93etapii.html