Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-05-05 Wydanie (skład oraz wydruk) publikacji pt. „Wielka Księga Opozycji na pograniczu – Tom III” oraz publikacji pt. „Historia Ziemi Prudnickiej w latach 1945-1974” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu...

Wydanie (skład oraz wydruk) publikacji pt. „Wielka Księga Opozycji na pograniczu – Tom III” oraz publikacji pt. „Historia Ziemi Prudnickiej w latach 1945-1974” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001206 ,,Najnowsza historia pogranicza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa ,,Przekraczamy granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad

PDFZaproszenie do złożenia oferty cenowej.pdf (1 004,53KB)
PDFWzór umowy.pdf (1,30MB)
DOCX1. Załącznik nr 1 Formularz oferty.docx (1,11MB)
DOCXZałącznik nr 2 Formularz cenowy.docx (1,10MB)
DOCX3. Załacznik nr 3 Formularz wiedza i doświadczenie.docx (1,10MB)
DOCX4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.docx (88,15KB)
DOCX5. Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia.docx (1,11MB)
 

PDFInformacja dla Wykonawców nr 1.pdf (440,07KB)
PDFInformacja dla Wykonawców nr 2.pdf (380,40KB)
PDFInformacja dla Wykonawców nr 3.pdf (356,14KB)
PDFInformacja dla Wykonawców nr 4.pdf (131,30KB)
PDFInformacja dla Wykonawców nr 5.pdf (309,99KB)
PDFInformacja dla Wykonawców nr 6.pdf (1,04MB)
PDFInformacja dla Wykonawców nr 7.pdf (205,13KB)
PDFInformacja dla Wykonawców nr 8.pdf (217,29KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (316,18KB)

PDFInformacja o sporostowaniu omyłki pisarskiej.pdf (141,82KB)

PDFProtokół z postępowania.pdf (2,55MB)