Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2020

Strona archiwalna

 

Lp.

Numer sprawy

Data dokonania zgłoszenia

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora

Opis projektowanego obiektu

Adres projektowanego obiektu

Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu

 Informacja
o dacie wniesienia sprzeciwu

1

AB-II.6743.4.18.2020

18.02.2020

Tauron Dystrybucja S.A.

Rozbudowa sieci - budowa linii kablowej nN do zasilenia budynku mieszkalnego

Łąka Prudnicka, dz. nr 370/1, 370/2, 370/3, 370/4, 370/5

Nie wniesiono sprzeciwu

 

2

AB-IV.6743.1.11.2020

18.02.2020

Tauron Dystrybucja S.A

Budowa węzła sieciowego 15/04 kV ze stacją transformatorową linią na-powietrzną SN oraz linią kablową nN do zasilenia obiektu handlowego

Łącznik. dz. nr 623/260, 940/935, 939/935

Nie wniesiono sprzeciwu

 

3

AB-II.6743.4.22.2020

27.02.2020

Tauron Dystrybucja S.A

Rozbudowa sieci - budowa linii kablowej nN do zasilenia budynku mieszkalnego

Moszczanka, dz. nr 846, 828, 826/1

Nie wniesiono sprzeciwu

 

4

AB-II.6743.4.39.2020

10.04.2020

Tauron Dystrybucja S.A

Budowa sieci - budowa linii kablowej nN do zasilenia przepompowni wody

Dębowiec, dz. nr 69, 101

Nie wniesiono sprzeciwu

 

5

AB-II.6743.4.45.2020

23.04.2020

Tauron Dystrybucja S.A

Rozbudowa sieci - budowa linii kablowej nN do zasilenia garażu

Prudnik, ul. Lipowa dz. nr 2786/17, 1015/17, 709/19, 1263/17, 2554/17, 2802/15

Nie wniesiono sprzeciwu

 

6

AB-II.6743.4.46.2020

23.04.2020

Tauron Dystrybucja S.A

Rozbudowa sieci - budowa linii kablowej nN do zasilenia altany dz. nr 47/4

Wieszczyna, dz. nr 119/1

Nie wniesiono sprzeciwu

 

7

AB-II.6743.4.47.2020

23.04.2020

Tauron Dystrybucja S.A

Rozbudowa sieci - budowa linii kablowej nN do zasilenia budynków mieszkalnych

Łąka Prudnicka, dz. nr 448/1, 448/2, 448/5, 917/1, 917/2, 917/3

Nie wniesiono sprzeciwu

 
8 AB-II.6743.4.58.2020 19.05.2020 Radosław Zaczyński Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Prudnik, ul. Dębowa, dz. nr 974/3   Inwestor wycofał zgłoszenie
9 AB-II.6743.4.70.2020 08.06.2020 Tauron Dystrybucja S.A Rozbudowa sieci - linii kablowej nN do zasilenia hotelu Prudnik, ul. Zwycięstwa dz. nr 2514/92, Nie wniesiono sprzeciwu  
10 AB-II.6743.4.71.2020 08.06.2020 Tauron Dystrybucja S.A Rozbudowa sieci - linii kablowej nN do zasilenia obiektu handlowego Prudnik, dz. nr 509/58, 510/58, 288/57, 1183/201, 928/158 Nie wniesiono sprzeciwu  
11 AB-IV.6743.1.48.2020 12.06.2020 Daniel Spyra Rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłącza wodociągowego oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe Łącznik, dz. nr 938/935, 939/935, 940/935, 364/180, 702/181, 945/181,946/181, 946/181, 623/260 Nie wniesiono sprzeciwu  
12 AB-V.6743.3.20.2020 17.06.2020 Jarosław Kasprzycki Rozbudowa linii kablowej nN zasilającej budynek warsztatowo-biurowy Skrzypiec dz. nr 268, 269, 721 Nie wniesiono sprzeciwu  
13. AB-II.6743.4.90.2020 01.07.2020

Ewa i Marcin Chalemba

Dorota i Jerzy Kloska

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych Prudnik, ul. Dąbrowskiego
dz. nr 1010/67, 1033/67, 1032/67, 1009/67
Nie wniesiono sprzeciwu  
14. AB-II.6743.4.112.2020 18.08.2020 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej nN do zasilania obiektu w miejscowości Prudnik, ul. Prężyńska dz. nr 2330/82, gmina Prudnik Prudnik, dz. nr 2341/106, 2342/106, 2081/106, 585/140, 2670/106, 2675/101, 2330/82

Nie wniesiono sprzeciwu

 
15. AB-II.6743.4.115.2020 19.08.2020 Karol Pastuła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPUH Pastuła Karol Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami.
Prudnik, ul. Kościuszki, Łąka Prudnicka, ul. Głuchałaska
i ul. Topolowa, dz. nr 17, 83, 77/1, 46/6, 46/5, 47, 82, 102, 1848/258, 1834/247, 800/4
  Inwestor wycofał zgłoszenie
16.
AB-II.6743.4.122.2020
31.08.2020
Karol Pastuła prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPUH Pastuła Karol Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami
Prudnik, ul. Kościuszki, Łąka Prudnicka, ul. Głuchałaska
i ul. Topolowa, dz. nr 83, 46/6, 46/5, 47, 82, 1848/258
  Sprawę pozostawiono bez rozpatrzenia
17.
AB-V.6743.3.39.2020
16.09.2020
Premium Park 30 Sp. z o.o.
Budowa stacji transformatorowej wraz z przyłączem kablowym SN 15 kV do zasilania zespołu budynków handlowo-usługowych
Lubrza, dz. nr 585/16

Nie wniesiono sprzeciwu

 

18

AB-II.6743.4.134.2020

09.10.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Budowa sieci gazu śr/c 90 PE do 0,5 MPA

Prudnik, ul. Polna dz. nr 1558/140, 2321/140, 2323/140, 2325/140, 2403/136

Lubrza dz. nr 586/14, 586/15, 586/16, 777/4

Nie wniesiono sprzeciwu  
19
AB-II.6743.4.146.2020
09.12.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE Prudnik, ul. Akacjowa dz. nr 1021/743, 811/3 Nie wniesiono sprzeciwu  
20
AB-III.6743.2.91.2020
15.12.2020 Gmina Głogówek Budowa sieci oświetlenia ulicznego Głogówek, dz. nr 995/6 Nie wniesiono sprzeciwu  
21
AB-II.6743.4.150.2020
17.12.2020 Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. Budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokoparametrowej DN50 wraz z przyłączami DN25 do budynków mieszkalnych jednorodzinnych Prudnik, ul. Józefa Wybickiego dz. nr 960/172, 873/172, 899/172, 900/172, 2131/172, 2132/172 Nie wniesiono sprzeciwu