Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana obowiązującego układu wysokościowego na PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) w powiecie prudnickim.

Od dnia 1 stycznia 2020 roku w powiecie prudnickim będzie obowiązywać układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH.

W dniach od 24 grudnia do końca bieżącego roku nastąpi przeliczenie układu wysokościowego w bazach danych PODGiK z układu Kronsztad 86 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

Operaty techniczne złożone do kontroli do dnia 23 grudnia (włącznie) bieżącego roku mają zawierać wyniki pomiaru wysokościowego w układzie dotychczasowym czyli Kronsztad 86, natomiast operaty techniczne złożone po dniu 23 grudnia należy składać w układzie PL-EVRF2007-NH.

Jeżeli operaty techniczne nie zostały złożone do dnia 23.12.2019 r. a dokonano już pomiaru należy uwzględnić poprawkę dh i jej wartość dodać do wysokości w układzie Kronsztad 86, aby uzyskać wysokość w układzie EVRF2007 – zgodnie ze wzorem podanym na szkicu różnic, który znajduje się w załączniku. W ramach zgłoszenia będzie możliwe otrzymanie nowego dxf’a / nową bazę danych.

W przypadku niewykonania jeszcze pomiaru wykonawca proszony jest o kontakt z PODGiK w celu otrzymania wysokości punktów szczegółowej osnowy wysokościowej lub dwufunkcyjnej w układzie EVRF2007. W ramach zgłoszenia będzie możliwe otrzymanie nowego dxf’a / nową bazę danych.

Jeżeli przedmiotem pomiaru były dane bazy danych BDOT500 lub GESUT pomierzone w oparciu o punkty osnowy szczegółowej należy skorzystać ze wzoru: H PL-EVRF2007-NH = H PL-KRON86-NH + dh, natomiast jeżeli pomiaru dokonano w oparciu o założone punkty osnowy pomiarowej należy H skorygować o poprawkę obliczoną jako średnią poprawek narożników siatki (współrzędne narożników oraz poprawki przedstawione są na szkicu różnic oraz w pliku .txt w załączniku).

 

PDFszkic_dh_KRON86_EVRF2007_pow_prudnicki.pdf (12,17MB)

TXTMODEL_różnic_dh_pow_prudnicki.txt (112,98KB)