Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego- przebudowa rowu przydroznego (Kazimierz)- Krawczyk

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lutego 2014 r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 13 stycznia 2014 r. Pani Marii Krawczyk zamieszkałej w Chorzowie, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi powiatowej 1212 O relacji Gościęcin - Szonów (działka nr 683/1 k.m. 2 obręb Kazimierz) polegającej na zarurowaniu rowu rurą o średnicy 300 mm na długości 5,5 m, w związku z przebudową zjazdu do budynku mieszkalnego położonego na działce nr 140/4  k.m. 2 obręb Kazimierz.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1500. 

 

 

 

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2014-03-11