Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Pana Ryszarda Brylki zam. Józefów

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 grudnia 2013 r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 11 grudnia 2013 r. Pana Ryszarda Brylki zam. Józefów, 48-210 Biała postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1.      Pobór wody gruntowej z terenu działki nr 597/2 km. 4 obręb Prężyna do stawu – łowiska o powierzchni F=0,20 ha zasilanego wodami gruntowymi w ilości:

a)      4,5 l/s do napełnienia stawu w okresie od 23 marca do 31 marca każdego roku,

b)      0,3 l/s dla okresu suszy oraz 0,2 l/s dla okresu normalnego do potrzymania zalewu w okresie 1 kwietnia do 31 października każdego roku

Wielkość poboru wody:

- Qmaxh = 16,2 m3/h

- Qśrd = 388 m3/dobę

- Qmaxr = 141912,0 m3/rok

2.      Zrzut wody ze stawu za pomocą mnicha monolitycznego typu MNm -4 o średnicy 250mm w ilości Qmax = 35,0 l/s w okresie od 2 listopada do 3 listopada każdego roku do rzeki Białej w km 29+213

3.      Budowę stawu o powierzchni lustra wody F = 0,20 ha z zewnętrznym magazynem o powierzchni 150,0 m2, mnichem piętrzącym wodę i rurociągiem odprowadzającym wodę ze stawu wraz z wylotem do rzeki Biała w km 29+213.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1500. 

 

 

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2014-01-09