Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania ZDP w Nysie pozwolenia wodnoprawnego-Niwnica, Domaszkowice

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte na wniosek z dnia 20 listopada 2013 r. Pana Zbigniewa Reguły pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie  (uzupełniony w dniu 3 stycznia 2014 r.) postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1.      wykonanie urządzeń wodnych:

a)      17 wylotów przykanalików kanalizacji deszczowej do rowu otwartego drogi powiatowej nr 1604 O Niwnica – Domaszkowice tj. 7 wylotów na działce nr 529, k.m. 2 obręb Niwnica (W5, W6, W7, W8, W9, W10, W11) oraz 10 wylotów na działkach 683 a.m. 7
i 684 k.m. 2 obręb Domaszkowice (W12, W13, W14, W15, W16, W19, W22, W24, W26, W27),

b)      zabudowę odcinka rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1604 O Niwnica – Domaszkowice w m. Domaszkowice, w km od 3+127,17 do km 3+242,10 rurociągiem
o średnicy  400mm, na długości 114,93m,

2.      na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

a)      odprowadzanie wód deszczowych pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej nr 1604 O Niwnica-Domaszkowice, w m. Domaszkowice do rzeki Domaszkowicki (działka nr 701 k.m. 2 obręb Domaszkowice) w km 4+500 w ilości: Qmaxh = 6,42 m3/h, Qśrd = 4,9 m3/dobę, Qmaxr = 1779,73 m3/rok

b)      odprowadzanie wód deszczowych pochodzących z odwodnienia drogi powiatowej nr 1604 O Niwnica – Domaszkowice  do otwartego retencyjnego zbiornika przeciwpożarowego, zlokalizowanego na działce nr 536 k.m. 2 obręb Niwnica w ilości: Qmaxh = 15,39 m3/h, Qśrd = 19,42 m3/dobę, Qmaxr = 5552,16 m3/rok

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1500. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-01-24