Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego-mew w Skrzypcu

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 listopada 2013 r. zostało wszczęte na wniosek Pani Anny Trojniak –JAAM Mała elektrownia wodna, 48-200 Prudnik, Szybowice 139 z dnia 25 listopada 2013 r., postępowanie administracyjne w sprawie:

  1. wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

a)      wykonanie (montaż) małej elektrowni wodnej w km 0+222 istniejącej młynówki rzeki Prudnik w Skrzypcu, w obiekcie byłego młyna. W skład elektrowni wchodzić będą:

·         blok elektrowni wraz z 2 turbozespołami o łącznej mocy instalowanej 70 kW
i sumarycznym maksymalnym przełyku 2,1 m3/s,

·         wyposażenie techniczno-mechaniczne wraz z kratami wlotowymi
i zamknięciami remontowymi,

·         instalacja i wyposażenie elektryczne wraz z systemem wyprowadzenia energii do sieci energetycznej,

·         instalacja automatyki i sterowania.

b)       piętrzenie wody w km 9+870 koryta rzeki Prudnik za pomocą istniejących budowli piętrzących węzła wodnego do rzędnej normalnego piętrzenia NPP = 231,40m n.p.m.,

c)      piętrzenie wody w km 0+222 koryta kanału młynówki, na istniejącej budowli komory turbin, do rzędnej normalnego poziomu piętrzenia NPP-e = 231,25m n.p.m.,

d)     zwrotny pobór wody powierzchniowej z rzeki Prudnik do wykorzystania energetycznego przez małą elektrownię wodną, istniejącym kanałem młynówki
( odcinkiem dopływowym), o długości 653m, z wylotem w km 9+870 rzeki Prudnik, przy wykorzystaniu piętrzenia na jazach istniejącego węzła wodnego w km 9+870 rzeki Prudnik, w ilości:

·         Qśr.d.= 89 856 m3/d

·         Qmax.h.= 7 560 m3/h

·         Qmax.r. = 66 225 600 m3/r

e)      zrzut pobranych i energetycznie wykorzystanych wód istniejącym kanałem młynówki (odcinkiem odpływowym), o długości 222 m, z wylotem w k 8+980 rzeki Prudnik, w ilości równej poborowi, tj.:

·         Qśr.d.= 89 856 m3/d

·         Qmax.h.= 7 560 m3/h

·         Qmax.r. = 66 225 600 m3/r

f)       awaryjny zrzut pobranych i niewykorzystanych wód istniejącym kanałem zrzutowym nadmiaru wód, o długości 24 m, z wylotem w km 9+223 rzeki Prudnik, w ilości:

·         Q(A)śr.d.= 89 856 m3/d

·         Q(A)max.h.= 7 560 m3/h

·         Q(A)max.r. = 2 156 544 m3/r

 

  1. wygaszenia decyzji Starosty Prudnickiego nr Ro.II.6223-6/02 z dnia 2 grudnia 2002 r.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1500. 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2014-01-07