Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ZDP w Nysie pozwolenia wodnoprawnego- most w m. PrzechódStarosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 grudnia 2013 r. zostało wszczęte na wniosek nr 600/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. Pani Barbary Śliwki pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie  (uzupełniony w dniu 20 grudnia 2013 r.) postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1.       wykonanie urządzeń wodnych:

a)      wylotu kanalizacji deszczowej WY.1 na teren w km 18+183 drogi powiatowej na działce nr 570 k.m. 7 obręb Przechód, rzędna wylotu 179,00m n.p.m.

b)      wylotu kanalizacji deszczowej WY.2 na teren w km 18+233 drogi powiatowej na działce nr 502/1 k.m. 7 obręb Przechód, rzędna wylotu 179,00m n.p.m.

c)      wylotu kanalizacji deszczowej WY.3 do istniejącego rowu w km 18+250 drogi powiatowej na działce nr 502/1 k.m. 7 obręb Przechód, rzędna wylotu 179,50m n.p.m.

d)      remont i odtworzenie umocnienia skarp koryta rzeki Ścinawa Niemodlińska pod obiektem na długości 20,0 m.

e)      przebudowę istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1206 O w km 18+183 klasy Z nad rzeką Ścinawa Niemodlińska w km 26+620 w m. Przechód (działka nr 981 k.m. 7 obręb Przechód o parametrach:

·         długość całkowita wraz ze skrzydłami                    41,80 m

·         długość całkowita ustroju nośnego                         32,70 m

·         rozpiętość w świetle podpór                                  9,05+11,30+9,05m

·         szerokość całkowita obiektu                                  10,90m

·         spadek poprzeczny                        - na jezdni                    daszkowy 2%

- na kapach                  3%

·         kąt skosu                                                             ? = 90º

·         światło poziome                                                    9,05+11,30+9,5=29,40m

·         światło pionowe w osi rzeki                                   3,77 m

 

·         światło całkowite (przekrój)                                  zwiększenie o 12,3m2

 

 

 

·         rzędna spodu konstrukcji w osi rzeki                      180,72m n.p.m.

·         rzędna dna cieku                                                   176,95m n.p.m.

2.       na szczególne korzystanie z wód w zakresie:

a)      odprowadzanie wód deszczowych pochodzących z odwodnienia mostu oraz dojazdu do obiektu od strony Korfantowa tj. z odcinka długości ok. 120,0 m na teren poprzez wylot WY.1 zlokalizowany na działce nr 570 k.m. obręb Przechód

b)      odprowadzanie wód deszczowych pochodzących z odwodnienia mostu oraz dojazdu do obiektu od strony Sowina tj. z odcinka długości ok. 50,0 m na teren poprzez wylot WY.2 zlokalizowany na działce nr 502/1 k.m. obręb Przechód

c)      wprowadzanie wód deszczowych pochodzących z odwodnienia drogi od strony Sowina tj.
z odcinka o długości ok. 60,0 m do istniejącego rowu poprzez wylot WY.3 zlokalizowany na działce 502/1 k.m. obręb Przechód

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 800 – 1500.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2014-01-07