Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków VTO-DEKOR Sp. z o.o.

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2013 r. na wniosek Pani Gracjany Woźniczka-Pawlak Prezesa Zarządu firmy VTO-DEKOR Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w ilości Qśr= 7,6 m3/d, Qmax = 1,35 m3/h, Qmax.rok=2596 m3/rok 

o następującym składzie:

  • Azot amonowy                                  ≤ 200,0 mgNNH4/l
  • Azot azotynowy                                ≤ 10 mgNNO2/l
  • Fosfor ogólny                                    ≤ 9,0 mgP/l
  • Ołów                                                 ≤ 1 mgPb/l
  • Węglowodory ropopochodne            ≤ 15 mg/dm3

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.


 

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-12-06