Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X Sesja Rady Powiatu - rozszerzenie porządku obrad

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

R O Z S Z E R Z A

PORZĄDEK OBRAD X SESJI RADY POWIATU

zwołanej na dzień 27 maja 2019r. na godz. 13:00

 1. Otwarcie X sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości
 2. Odtworzenie hymnu państwowego
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2019r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym
 7. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za 2018 rok przez Zarząd Powiatu w Prudniku

  PDFRaport 2018.pdf (5,37MB)

 8. Debata nad raportem o stanie powiatu za 2018 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 98)

  PDFDruk nr 98.pdf (280,23KB)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. (druk nr 99)
  1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego za 2018 r.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za 2018r.
   PDFDruk nr 99.pdf (216,07KB)
    
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Prudniku (druk nr 100)

  PDFDruk nr 100.pdf (256,94KB)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 101)

  PDFDruk nr 101.pdf (165,30KB)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. (druk nr 102)

  PDFDruk nr 102.pdf (2,37MB)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 103)

  PDFDruk nr 103.pdf (3,74MB)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej - przedstawienie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 104)

  PDFDruk nr 104.pdf (2,69MB)

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 105)

  PDFDruk nr 105.pdf (427,38KB)

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Branżowej Szkoły I Stopnia w Białej i jej likwidacji (druk nr 106)

  PDFDruk nr 106.pdf (495,94KB)

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 Specjalnej i jej likwidacji (druk nr 107)

  PDFDruk nr 107.pdf (481,16KB)

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku i jej likwidacji (druk nr 108)

  PDFDruk nr 108.pdf (502,80KB)

 20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łączniku (druk nr 109)

  PDFDruk nr 109.pdf (392,04KB)

 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/62/2015 z dnia 30.04.2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Powiat Prudnicki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (druk nr 110)

  PDFDruk nr 110.pdf (1,04MB)

 22. Wnioski i oświadczenia Radnych
 23. Zamknięcie X sesji Rady Powiatu