Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania -wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego dla VTO-DEKOR Sp. z o.o.

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2013 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególne szkodliwe w ilości Qmaxd = 20,1 m3/dobę, Qmaxh = 1,5 m3/h, Qśr.rok = 2806 m3/rok udzielonego VTO-DEKOR Sp. z o.o. z siedzibą w Głogówku decyzją nr Ro.III.6223-11/09 z dnia 25 listopada 2009 r.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530. 

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-12-04