Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-likwidacja przepustu oraz wykonanie nowego na rowie przydroznym drogi woj. w m. Rzepcze

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 października 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Sebastiana Hoinka zam. w Kierpniu 86B w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego zjazdu na działkę nr 125 mapa 2 obręb Rzepcze tj; likwidację istniejącego przepustu na rowie przydrożnym drogi wojewódzkiej nr 416 (działka nr 158 mapa 2 obręb Rzepcze) oraz wykonanie nowego przepustu o długości 10 m i średnicy wewnętrznej DN/ID 500 mm.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.

 

 

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-11-25