Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego-przebudowa rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 1617 O w m. Moszczanka

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 listopada 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Karola Wujec pełnomocnika firmy TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w sprawie wydania w/w firmie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi powiatowej 1617 O (działka nr 535, k.m. 10 obręb Moszczanka) w celu wykonania przepustu w ramach budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 1617 O na działkę nr 682/6 k.m. 10 obręb Moszczanka.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.


 


 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-11-22