Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII Sesja Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU
Z A W I A D A M I A,

że w dniu 25 marca 2019r. o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76
z w o ł u j e
VIII SESJĘ RADY POWIATU

 1. Otwarcie VIII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości
 2. Odtworzenie hymnu państwowego
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2019r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2019r. (druk nr 61)

  PDFDruk nr 61.pdf (1,23MB)

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2019 rok (druk nr 62)

  PDFDruk nr 62.pdf (730,27KB)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. (druk nr 63)

  PDFDruk nr 63.pdf (206,53KB)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 64)

  PDFDruk nr 64.pdf (3,09MB)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 65)

  PDFDruk nr 65.pdf (195,29KB)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze (druk nr 66)

  PDFDruk nr 66.pdf (362,46KB)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 67)

  PDFDruk nr 67.pdf (329,29KB)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 68)

  PDFDruk nr 68.pdf (339,10KB)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady powiatu w Prudniku (druk nr 69)

  PDFDruk nr 69.pdf (159,52KB)

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Rady Ministrów i Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego zmiany w sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej i finansowania oświaty (druk nr 70)

  PDFDruk nr 70.pdf (682,41KB)

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej (druk nr 71)

  PDFDruk nr 71.pdf (423,56KB)

 18. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Prudniku ze swojej działalności oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Prudnickiego w 2018 rok
 19. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku za 2018 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 20. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Prudnickim za 2018 rok.
 21. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej za 2018 rok.
 22. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku o stanie bezpieczeństwa Powiatu Prudnickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku.
 23. Wnioski i oświadczenia Radnych
 24. Zamknięcie VIII sesji Rady Powiatu