Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Gminie Opole na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi


Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 października 2013 r. zostało wszczęte na wniosek (brak znaku) z dnia 13 września 2013 r. Pana Marka Klyka, pełnomocnika Gminy Opole, postępowanie administracyjne w sprawie wydania Gminie Opole pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych z rejonu ul. Orkana, Morcinka i Tetmajera w Opolu istniejącym wylotem o średnicy 600mm do rowu R-8 w km 0+278 odprowadzającego wody do rzeki Malina w km 6+920 w ilości Qmax godz = 76,30 m3/godz, Qśr.d. = 13,33 m3/d, Qmax.r. = 4 865,09 m3/rok oraz w sprawie wygaszenia decyzji Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.III.6210/43/2003 z dnia 21.05.2003 r.                                 

 

 

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.

 

 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-11-04