Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego-likwidacja studni w Szybowicach-ZWiK w Prudniku


Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek nr KW-IV/2318/557/08/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania ZWiK w Prudniku pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni wierconej nr 3 wraz z obudową położonej na działce nr 379/2 km. 10 obręb Szybowice wchodzącej w skład wodociągu komunalnego „Szybowice”.

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył(a): Dorota kubień
Data wytworzenia: 2013-09-13