Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania - odprowadzanie ścieków z basenu w Białaj


Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lipca 2013 r. zostało wszczęte na wniosek Pani Anity Sokołowskiej Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych działającej z upoważnienia Burmistrza Białej nr GKZP.605.2.2013 z dnia 1 lipca 2013 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania Gminie Biała pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie
z wód tj.

  1. odprowadzanie ścieków (wody) z basenu kąpielowego do rzeki Biała (starorzecze rzeki Biała) w km 0+152 w okresie od 15 sierpnia do 15 września każdego roku przez okres 2 dni w ilości Qśrd = 338 m3/d, Qrok = 676 m3/rok, Qmaxh = 14,1 m3/h o składzie:

·         BZT5                          ≤ 25 mg/l

·         Wolny chlor               ≤ 0,2 mg/l

·         Siarczany                    ≤ 500 mg/SO4/l

·         Odczyn                      6,5 – 9,0

·         Zawiesina ogólna       ≤ 35 mg/l       

  1. odprowadzanie ścieków z płukania filtrów do rzeki Biała (starorzecze rzeki Biała)
    w km 0+152 w okresie od 15 maja do 15 września każdego roku w ilości Qśrd = 15,2 m3/d, Qrok = 1855 m3/rok, Qmaxh = 5,1 m3/h o składzie:

•          BZT5                          ≤ 25 mg/l

•          Wolny chlor                ≤ 0,2 mg/l

•          Siarczany                    ≤ 500 mg/SO4/l

•          Odczyn                       6,5 – 9,0

•          Zawiesina ogólna       ≤ 35 mg/l

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.


 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Kubień
Data wytworzenia: 2013-08-12