Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego GDDKiA w Opolu


Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 czerwca 2013 r. zostało wszczęte na wniosek nr GDDKiA-O/OP-I-2/is/26/PWP/DK41/2-3/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 41 na odcinku od km 32+880 do km 33+233 w miejscowości Trzebina istniejącym wylotem „W1” do potoku Granicznego w km 1+500 w ilości Qmax godz = 48,6 m3/godz, Qśr.d. = 7,07 m3/d, Qmax.r. = 2 975 m3/rok.                                  

 

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530


 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-07-17