Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV Sesja Rady Powiatu - rozszerzenie porządku obrad

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU W PRUDNIKU

R O Z S Z E R Z A

PORZĄDEK OBRAD IV SESJI RADY POWIATU

zwołanej na dzień 27 grudnia 2018r. na godz. 13:00

 1. Otwarcie IV sesji, Przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości
 2. Odtworzenie hymnu państwowego
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2018r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym
 7. Ślubowanie radnego
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 rok (druk nr 34)
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej

   PDFDruk nr 34.pdf (10,32MB)

  2. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
  3. Odczytanie opinii i wniosków komisji przez jej przewodniczących lub zastępców
  4. Przedstawienie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków poszczególnych komisji
  5. Dyskusja nad wnioskami i ich głosowanie
  6. Głosowanie uchwały budżetowej
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 35)

  PDFDruk nr 35.pdf (3,88MB)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Prudniku (druk nr 36)
  1. Ustalenie liczby członków Komisji Skrutacyjnej
  2. Zamknięcie listy kandydatów
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  4. Głosowanie tajne w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu

   PDFDruk nr 36.pdf (207,19KB)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 37)

  PDFDruk nr 37.pdf (284,86KB)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej (druk nr 38)

  PDFDruk nr 38.pdf (281,49KB)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 39)

  PDFDruk nr 39.pdf (254,21KB)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego stałej Komisji Edukacji, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 40)

  PDFDruk nr 40.pdf (238,91KB)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 41)

  PDFDruk nr 41.pdf (311,44KB)

 16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 42)

  PDFDruk nr 42.pdf (249,65KB)

 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 43)

  PDFDruk nr 43.pdf (234,29KB)

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2019 r. (druk nr 44)

  PDFDruk nr 44.pdf (1,30MB)

 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2019 rok (druk nr 45)

  PDFDruk nr 45.pdf (729,21KB)

 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Organizacji Terenowej NSZZFiPW Aresztu Śledczego w Prudniku (druk nr 46)

  PDFDruk nr 46.pdf (787,15KB)

 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (druk nr 47)

  PDFDruk nr 47.pdf (881,81KB)

 22. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 48)

  PDFDruk nr 48.pdf (1,94MB)

 23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (druk nr 49)

  PDFDruk nr 49.pdf (304,43KB)

 24. Wnioski i oświadczenia Radnych
 25. Zamknięcie IV sesji Rady Powiatu