Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI Kadencja 2018-2023

1. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Kolbka z dnia 03.12.2018r. ws. sytuacji kadrowej i finansowej PCM S.A.pdf
2. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Kolbka ws. problemów z kursami autobusów pasażerskich w Gminie Prudnik i całym powiecie.pdf
3. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Kolbka z dnia 03.12.2018r. ws. zamierzeń Zarządu Powiatu ws. sieci szkół powiatowych.pdf
4.PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Dariusza Kolbka z dnia 03.12.2018r. ws. funkcjonowania SOSW w Prudniku.pdf
5. PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka z dnia 03.12.2018r. ws. planu remontu dróg powiatowych na przyszły rok i kolejne lata.pdf
6. PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka z dnia 03.12.2018r. ws. uwzględnienia w planie remontu dróg powiatowych drogi powiatowej do Kazimierza od zjazdu drogi wojewódzkiej nr 416.pdf
7. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Woźniaka z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budżetu na 2019 rok.pdf
8. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Woźniaka z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budżetu na 2019 r.pdf
9. PDFOdpowiedź na interpelacje Radnego Tomasza Woźniaka z dnia 14.12.2018r. ws. złego stanu nawierzchni drogi w Olszynce.pdf
10. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Magdaleny Sobczak z dnia 14.12.2018r. ws. wyjaśnienia zakresu zadań inwestycyjnych.pdf
11. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Magdaleny Sobczak z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budzetu na 2019 rok.pdf
12.PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Magdaleny Sobczak z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budżetu na 2019 rok (wynagrodzenia).pdf
13.PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Bożeny Wróblewskiej z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budżetu na 2019 rok (wzrost dochodów).pdf
14.PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Bożeny Wróblewskiej z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budżetu na 2019 rok (źródła dochodów).pdf
15.PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Bożeny Wróblewskiej z dnia 14.12.2018r. ws. projektu budżetu na 2019 rok (obniżenie dochodów).pdf
16. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Magdaleny Sobczak z dnia 21.01.2019r. ws. przygotowania szkół do nadchodzącego roku szkolnego 2019-2020.pdf
17. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Woźniaka z dnia 21.01.2019r. ws. udziału w rozprawach sądowych Radosława Roszkowskiego Starosty Powiatu Prudnickiego dot. budy kompleksu sportowego ORLIK.pdf
18. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Magdaleny Sobczak z dnia 21.01.2019r. ws. zmian dot. funkcjonowania obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych.pdf
19. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Magdaleny Sobczak z dnia 21.01.2019r. ws. degradacji ze stanowiska dotychczasowego zastępcy naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska.pdf
20. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Woźniaka z dnia 21.01.2019r. ws. udostępniania obrad Rady Powiatu.pdf
21. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Bożeny Wróblewskiej z dnia 21.01.2019r. ws. odpowiedzi na interpelację nr OR.0003.13.2018.pdf
22. PDFodpowiedź na interpelację Radnego Tomasza Woźniaka z dnia 21.01.2019r. ws. degradacji ze stanowiska dotychczasowego kierownika PCPR.pdf
23. PDFOdpowiedż na interpelację Radnego Dragomira Rudego z dnia 21.02.2019r. ws. złego stanu drogi Kazimierz - Kolonia Anny.pdf
24. PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Dragomira Rudego z dnia 21.02.2019r. ws. złego stanu drogi Głogówek -Zużela.pdf
25.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Józefa Meleszki z dnia 28.02.2019r. ws. utwardzenia poboczy dróg powiatowych w miejscowościach Szybowice, Mieszkowice, Niemysłowice.pdf
26.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Józefa Meleszki z dnia 28.02.2019r. ws. usunięcia progu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscowości Niemysłowice.pdf
27. PDFOdpowiedź na interpelacje Radnego Józefa Meleszki z dnia 28.02.2019r. ws. wyłaniania firmy świadczącej usługi drukarskie na rzecz Starostwa Powiatowego.pdf
28.PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Mirosława Czupkiewicza z dnia 28.02.2019r. ws. karetek w PCM S.A.pdf
29.PDFOdpowiedź na wniosek Radnej Judyty Walochy z dnia 29.03.2019r. ws. prośby o naprawienie częsci chodnika w miejscowości Gostomia.pdf
30.PDFOdpowidź na wniosek Radnej Judyty Walochy z dnia 29.03.2019r. ws. prośby o remont cząstkowy dróg oraz pielęgnacje pobocza (Krobusz-Radostynia, Gostomia-Zabnik).pdf
31. PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Alicji Zawiślak z dnia 29.03.2019r. ws. wyciętych gałęzi przy drodze Prudnik-Czyżowice.pdf
32.PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Alicji Zawiślak z dnia 01.04.2019r. ws. postawienia koszy na smieci na miejscu parkingowym przy wjeździe do Dębowca.pdf
33.PDFOdpowiedź na zapytanie zadane przez Radnego Dariusza Kolbka podczas Sesji Rady Powiatu w Prudniku w dniu 27.05.2019 ws. zadań Etatowego Członka Zarządu w V kadencji Rady Powiatu.pdf
34.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony na XI sesji Rady Powiatu w dniu 28.06.2019r. ws. Szkolnego Związku Sportowego.pdf
35.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony na XI sesji Rady Powiatu w dniu 28.06.2019r. ws. remontu drogi Biała-Głogówku oraz udziału w przeglądzie dróg.pdf
36.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony w dniu 19.07.2019r. ws. wykoszenia krzewów i drzewek zarastających rów przy ul. Wiejskiej w Głogówku.pdf
37.PDFOdpowiedź na wniosek Pana Józefa Meleszki z dnia30.08.2019 r. o usunięcie ubytków nawierzchni na drodze powiatowej w miejscowości Szybowice.pdf
38.PDFOdpowiedź na wniosek Pana Józefa Meleszki z dnia30.08.2019 r. o wycięcie krzaków przy drodze powiatowej z miejscowości Szybowice w kierunku Mieszkowic.pdf
39.PDFOdpowiedź na wniosek Pana Józefa Meleszki z dnia30.08.2019 r. o wykoszenie rowu przy drodze powiatowej z miejscowości Niemysłowice w kierunku Szybowic.pdf
40.PDFOdpowiedź na wniosek Pana Józefa Meleszki z dnia30.08.2019 r. o wycięcie odrostów lipy przy drodze powiatowej w miejscowości Szybowice.pdf
41.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Ryszarda Kwiatkowskiego z dnia 30.08.2019r. dotyczącego prac remontowych oraz zakupu sprzętu przez PCM S.pdf
42.PDFOdpowiedź na zapytanie Pana Mirosława Czupkiewicza z dnia30.08.2019 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu w sprawie lokalizacji Zakładu Karnego na terenie Powiatu Prudnickiego.pdf
43.PDFOdpowiedź na zapytanie Pana Mirosława Czupkiewicza z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli za okres strajku.pdf
44.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Pana Mirosława Czupkiewicza złożone w dniu 30.08.2019r. ws. naborów do kolejnej edycji FDS na 2020 r..pdf
45.PDFOdpowiedź na interpelację Radnego Dragomira Rudego z dnia 30.08.19r. w sprawie prośby o naprawę przepustu na rozwidleniu Osobłogi z kanałem Ulgi oraz prośbę o przycięcie gałęzi na odcinku Dzierżysławice Mochów.pdf
46.PDFOdpowiedź na wniosek zgłoszony na IX Sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2019 r. w sprawie wymiany dywaników asfaltowych.pdf
47.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka z dnia 30.12.2019 r. w sprawie doradców i konsultantów zatrudnionych w PCM.pdf
48.PDFodpowiedź na wniosek Radnego Ryszarda Kwiatkowskiego złożony na sesji Rady Powiatu w dniu 31.01.2020 r..pdf
49.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Mirosława Czupkiewicza z dnia 31.01.2020 r. dotyczący rozpatrzenia możliwości utworzenia w Prudniku Poradni Pulmonologicznej.pdf
50.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Józefa Meleszko z dnia 31.01.2020 r. dotyczący usprawnienia obsługi osób załatwiających sprawy rejestracyjne w Wydziale Komunikacji.pdf
51.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Mirosława Czupkiewicza złożony na XXI sesji Rady Powiatu w dniu 31.01.2020 r. dotyczący złej jakości transmisji obrad sesji.pdf
52.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza zadane na sesji w dniu 28-02-20 r..pdf
53. PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Mirosława Czupkiewicza złożyny na sesji w dniu 28-02-2020 r. w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej przy ul. Skowrońskiego.pdf
54.PDFOdpowiedź na interpelację Radnej Bożeny Wróblewskiej złożonej na sesji Rady Powiatu w dniu 28-02-2020 r. ws. wykonania i przebudowy nawierzchni drogi powiatowej relacji Łąka Prudnicka-Starachowice.pdf
55.PDFodpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka zgłoszony na sesji w dniu 28-02-20 r. w sprawie przeprowadzenia przeglądu dróg powiatowych.pdf
56. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza złożone dnia 29.04.20 r. ws. sytuacji związanej z koronawirusem w DPS.pdf
57. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza dotyczące dyżurów aptek.pdf
58.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 18.05.2020 r. dotyczące wydatków bieżących budżetu w dziale 801 pozostała działalność.pdf
59.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 18.05.2020 r. dotyczące drogi powiatowej relacji Dzierżysławice - Racławice Śląskie.pdf
60.PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 28.05.2020 r. dot. pyłów wywożonych nad jezioro w Twardawie.pdf
61. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone dnia 28.05.20 r. dotyczące pzeglądów urządzeń przeciwpożarowych.pdf
62. PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 28.05.20 r. dot. wynajmowanych pomieszczeń w jednym z budynków Zespołu Szkół w Głogówku.pdf
63. PDFodpowiedź na wniosek Radnego Józefa Meleszko złożony w dniu 25.05.20 r. dotyczący spraw związanych z poprawą nawierzchni dróg powiatowych.pdf
64. PDFodpowiedź na wniosek Radnego Józefa Meleszko złożony w dniu 25.05.20 r. w sprawie usunięcia gałęzi z przydrożnego rowu na trasie Szybowice-Wierzbiec.pdf
65. PDFOdpowiedź na wniosek Radnej Rady Miejskiej w Białej złożóny w dniu 14 maja 20 r w sprawie połatania dziur na drodze powiatowej w Pogórzu.pdf
66.PDFodpowiedź na wniosek Radnego Dariusz Kolbka złożony w dniu 16 czerwca 2020 r. o jak najszybsze wyłonienie Dyrektora DPS w Prudniku.pdf
67. PDFodpowiedź na wniosek Radnego Dariusz Kolbka złożony w dniu 16 czerwca 2020 r. o przygotowanie projektu, który miałby na celu upamiętnienie w Głogówku wielkiego malarza Jana Cybisa.pdf
68. PDFodpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony w dniu 26.06.2020 r. o przedstawienie raportu zamknięcia i otwarcia w PCM S.A. z dniem powołania nowego Prezesa.pdf
69. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 26.06.2020 r. na jakich warunkach została rozwiązana umowa z byłym Prezesem PCM S.A..pdf
70.PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 26.06.2020 r. jakie zarzuty były przyczyną zwolnienia byłego Dyrektora ds. inwestycji w PCM S.pdf
71. PDFOdpowiedź na wniosek Radnych z dnia 07-08-2020 r. ws. zakupu mikforonów w celu poprawy odbioru transmisji obrad sesji.pdf
72. PDFodpowiedź na wniosek Klubu PiS z dnia 27.08.20 r. o włączenie do protokołu z sesji RP informacji z pracy Zarządu Powiatu oraz z działalności Starosty w okresie między sesyjnym.pdf
73. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 04.09.20 r. nt. dochodów zawartych w oświadczeniu majątkowym Starosty.pdf
74. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 04.09.20 r. o przedstawienie wyroku Pani Dyrektor LO nr 1.pdf
75.PDFodpowiedź na wniosek Radnego Dariusz Kolbka złożony w dniu 04.09.2020 r. dotyczący medali.pdfPDFodpowiedź uzupełniająca.pdf
76. PDFodpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony w dniu 04.09.20 r. w sprawie przedstawienia wysokości zarobków lekarzy PCM.pdf
77.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony w dniu 28.09.2020 r. o wykonanie przeglądu mostów znajdujących się w ciągu dróg powiatowych.pdf
78.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony w dniu 28.09.2020 r. o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie dwa razy większej ilości środków na remonty bieżące dróg powiatowych.pdf
79. PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony w dniu 28.09.2020 r. o wykonanie przeglądu stanu rowów przy drogach powiatowych (...).pdf
80.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony w dniu 28.09.2020 r. o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie środków na remonty w ZS w Głogówku.pdf
81.PDFOdpowiedź na wniosek Radnego Dariusza Kolbka złożony w dniu 28.09.2020 r. o przedstawienie protokołu powypadkowego o stanie karetki, która uległa wypadkowi.pdf
82.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 28.09.2020 r. dotyczące wykonywanwgo remontu w PCM.pdf
83.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 28.09.2020 r. dotyczące wynagrodzeń, jakie otrzymują lekarze w PCM.pdf
84. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 28.09.2020 r. dotyczące medali okolicznościowych.pdfPDFuzupełnienie odpowiedzi.pdf
85. PDFodpowiedź na interpelację Radnego Mirosława Czupkiewicza z dnia 21.10.20 r. o zwiększenie ilości punktów pobrań wymazu do wykonania testu na COVID-19.pdf
86.PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza złożone w dniu 21.10.20 r. dotyczące skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Strzeleckiej w Prudniku.pdf
87. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone dnia 30.10.20 r. dot. udziału pracowników Starostwa w manifestacji w Prudniku.pdf
88.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 30.10.20 r. dot. delegacji na wyjazdy do Wielkiej Brytanii i Norwegii w ramach projektów realizowanych przez powiat.pdf
89.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 30.10.20 r. dot. kwoty nagród jakie otrzymali pracownicy oświaty z okazji Dnia Edukacji w poprzednim roku szkolnym.pdf
90.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 30.10.20 r. dot. nagród jakie otrzymali pracownicy Starostwa oraz podległych im jednostek w 2020 r.pdfPDFSprostowanie do odpowiedzi na zapytanie.pdf
91.PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka złożone w dniu 30.10.20 r. dot. masmediów jakie były w 2020 r. opłacane przez powiat, w jakim celu i jakich kwotach.pdf
92. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza złożone w dniu 16.11.20 r. dot. informacji o przyznanych nagrodach w 2020 r. w Starostwie oraz podległych jednostkach.pdf
93. PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza złożone w dniu 16.11.2020 r. dot. realizacji obowiązku dołączenia napisów oraz audiodeskrypcji do publikowanych multimediów na BIP.pdf
94. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza złożone w dniu 24.11.20 r. dot. ilości godzin ponadwymiarowych Dyrektorów, Wicedyrektorów oraz nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych.pdf
95.PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusz Kolbka z dnia 06.05.2021 r. dot. pisma Burmistrza Głogówka.pdf
96. PDFodpowiedź na interpelacje Radnej Bożeny Wróblewskiej z dnia 31.05.2021 r. o podjęcie starań zmierzających do udrożnienia odpływów drogi powiatowej - ul. Dąbrowskiego.pdf

97. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza z dnia 09-08-2021 r. dot. przeprowadzenia badania ruchu pojazdów w miejscowości Dębowiec.pdf    

PDFZapytanie - Dębowiec sierpien 2021.pdf
PDF0003.117.2021 odpowiedź.pdf
 

98. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza z dnia 24.08.2021 r. ws. skargi niepełnienia dyżuru przez jedną z prunickich aptek.pdf

PDF0003.118.2021 odpowiedź.pdf

99. PDFodpowiedź na interpelacje Radnego Mirosława Czupkiewicza dot. ustawienia na drodze powiatowej Nr 1617 - ulica Opawska w Łące Prudnickiej znaków ograniczenia prędkości do 40 km-h.pdf

100. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka z dnia 30.09.2021.pdf

101. PDFZapytanie Radnego Mirosława Czupkiewicza z dnia 17-01-2022 r..pdf
       PDFodpowiedź na zapytanie i wniosek Radnego Mirosława Czupkiewicza z dnia 17-01-2022 r..pdf

102. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka z dnia 11.03.2022 r. dot. obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstań Śląskich.pdf

103. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka z dnia 11.03.2022 r. dot. obchodów 30 lecia samorządu przez Powiat Prudnicki.pdf

104. PDFOdpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka z dnia 28.03.2022 r. dot. niezgodnej z prawem wycinki drzewa w Kazimierzu.pdf

105. PDFodpowiedź na zapytanie Radnego Dariusza Kolbka z dnia 28.03.2022 r. w sprawie udzielenia informacji nt. działania na szkodę mieszkańców Powiatu.pdf