Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - ciek Graniczny (WZMiUW w Opolu)


Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 2 kwietnia 2013 r. (uzupełniony 22 kwietnia 2013 r.) Pana Adama Kukułki pełnomocnika Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na regulację cieku Granicznego w m. Trzebina w km 0+000 -1+800 oraz na odbudowę istniejących budowli regulacyjnych.

            Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.


 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-05-14