Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego ZWiK w Prudniku

 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku z dnia 5 marca 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji Starosty Prudnickiego nr GNO-V.6341.19.2012 z dnia 21 listopada 2012 r., udzielającej Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w zakresie określenia poboru maksymalnego rocznego dla ujęcia „Lisy”, „Biała”, „Prężyna”
i „Prężynka”.
                                  
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-03-18