Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Prudnickiego nr Ro-III.6341.5.2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. Przedsiębiorstwu Robót Specjalistycznych Budownictwa „AKEWDUKT”, ul. Partyzancka 47, 45-850 Opole, na szczególne korzystanie z wód rzeki Osobłogi dla potrzeb małej elektrowni wodnej zlokalizowanej w m. Rzepcze.                                

 

 

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530. 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-04-15