Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 21 stycznia 2013 r. Pana Lotara Semma zam. w Mionowie gmina Głogówek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zarurowania części rowu R-B-1 stanowiącego działkę nr 155 arkusz mapy 2 obręb Mionów o parametrach:
- przepust o przekroju zamkniętym z kręgów betonowych o średnicy 800mm
- długość przepustu L=35m
- rzędna posadowienia wlotu do przepustu 198,00m n.p.m.
- rzędna posadowienia wylotu z przepustu 197,47m n.p.m.
- spadek dna w przepuście 1,5 %
- na wylocie przyczółek betonowy o wymiarach 240x120x12cm.
                                  
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.
Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-02-07