Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego GDDKIA Oddział w Opolu

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu z dnia 15 lutego 2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji Starosty Prudnickiego nr Ro.II.6223-9/01 z dnia 13 sierpnia 2001 r., udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych związanych z budową obejścia m. Prudnik i m. Lubrza w ciągu dróg krajowych nr 40 i 41 część B w zakresie punktu II.8. 
                                  
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76 (pokój nr 307, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.


Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2013-03-18