Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ogólna dla klientów Starostwa Powiatowego w Prudniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego "RODO" informuje się klientów Starostwa Powiatowego w Prudniku, że:

Administratorem danych osobowych jest Powiat Prudnicki z siedzibą w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, tel. 774381700, fax: 77 438 17 01, e-mail: info@powiatprudnicki.pl

Państwa dane osobowe przetwarzamy ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w związku z wykonywaniem zadań Powiatu realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej,

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej.

Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Powiecie Prudnickim jest obowiązkiem ustawowym.

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia.

Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Tomasz Dragan tel. 733 508 806, e –mail: iod@powiatprudnicki.pl

PDFKlauzula informacyjna o przetwarzania danych osobowych Powiatowy Rzecznik Konsumentów.pdf (92,86KB)
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Wydział Drogownictwa.pdf (266,51KB)
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Wydział Inwestycji.pdf (266,45KB)
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Wydział Organizacyjny Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego.pdf (279,93KB)

PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Wydział Oświaty i Zdrowia.pdf (114,55KB) (Rozmiar: 114.55 KB)
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Wydział Komunikacji i Transportu.pdf (197,00KB) (Rozmiar: 197 KB)
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.pdf (96,91KB) (Rozmiar: 262.47 KB)

PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.pdf (117,36KB) (Rozmiar: 151.41 KB)
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Wydział Administracji Budowlanej.pdf (151,41KB) (Rozmiar: 117.36 KB)
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami.pdf (177,60KB) (Rozmiar: 177.6 KB)
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych BHP.pdf (167,67KB) (Rozmiar: 113.52 KB)
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wydział Finansowo-Budżetowy.pdf.pdf (113,52KB) (Rozmiar: 167.67 KB)
PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych ogólna dla klientów Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (511,40KB) (Rozmiar: 370.2 KB)
PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Archiwum Zakładowe.pdf (370,20KB) (Rozmiar: 511.4 KB)
PDFInformacja dotycząca monitoringu Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (109,74KB) (Rozmiar: 109.74 KB)
PDFKlauzula informacyjna dla osob skladajacych skargi wnioski lub petycje.pdf (130,49KB) (Rozmiar: 130.49 KB)