Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - wygaszenie decyzji ZPB Frotex


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 listopada 2012 r. na wniosek z dnia 23 października 2012 r. pani Małgorzaty Gutowskiej-Kluk prokurenta firmy Veolia Transport Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Dabrowskiego 8/24, wniosku z dnia 8 listopada 2012 r. Nr ZPB/W/215/12 pana Tomasza Zimkowskiego Syndyka Masy Upadłości Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Frotex” S.A. w upadłości likwidacyjnej, 48-200 Prudnik, ul. Nyska 10 oraz pisma wyjaśniającego z dnia 10 grudnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w/w zakładom decyzją Starosty Prudnickiego nr Ro.II.7223-16/04 z dnia 31 grudnia 2012 r. w zakresie:
-       poboru wód powierzchniowych z rzeki Złoty Potok w ilości Qmaxh = 410,4 m3/h
-       odprowadzania nadmiaru wód powierzchniowych do rzeki Złoty Potok w ilości Qmaxh=410,4 m3/h
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2012-12-10