Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego - ZWiK w Prudniku - odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta prudnika

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Nr T/3233/138/11/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1 (uzupełniony w dniu 14 grudnia 2012 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Prudnika:
1.     do rzeki Prudnik za pomocą wylotów:
a)     W1 w km 19+925 w ilości Qmaxh = 18,6 m3/h, Qśr = 38,7 m3/d
b)     W2 w km 19+195 w ilości Qmaxh = 7,2 m3/h, Qśr = 14,9 m3/d
c)     W3 w km 18+212 w ilości Qmaxh = 34,4 m3/h, Qśr = 71,4 m3/d
d)     W5 w km 18+200 w ilości Qmaxh = 4,8 m3/h, Qśr = 10,0 m3/d
e)     W6 w km 17+500 w ilości Qmaxh = 45,3 m3/h, Qśr = 95,2 m3/d
2.     do rzeki Złoty Potok za pomocą wylotów:
a)     W16 w km 1+715 w ilości Qmaxh = 16,2 m3/h, Qśr = 33,7 m3/d
b)     W16A w km 1+652 w ilości Qmaxh = 2,7 m3/h, Qśr = 5,5 m3/d
3.     do ziemi tj. rowu melioracji szczegółowej R4 za pomocą wylotów:
a)     W2 w km 3+275 w ilości Qmaxh = 21,6 m3/h, Qśr = 44,8 m3/d
b)     W3 w km 3+080 w ilości Qmaxh = 8,3 m3/h, Qśr = 17,2 m3/d
c)     W4 w km 2+870 w ilości Qmaxh = 7,8 m3/h, Qśr = 16,2 m3/d
4.     do ziemi tj. do rowu melioracji szczegółowej P1 za pomocą wylotów:
a)     W1 w km 0+640  w ilości Qmaxh = 10,6 m3/h, Qśr = 22,1 m3/d
b)     W2 w km 0+565 w ilości Qmaxh = 50,9 m3/h, Qśr = 105,8 m3/d
5.     do Potoku Lubrzanka za pomocą wylotu:
a)     W1 w km 12+430 w ilości Qmaxh = 49,7 m3/h, Qśr = 103,3 m3/d
o parametrach :
  • Zawiesina ogólna ≤ 120 mg/l
  • Węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/l
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530. 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2012-12-19