Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2018

Strona archiwalna

 

Lp. Numer sprawy Data dokonania zgłoszenia Imię i nazwisko albo nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres projektowanego obiektu Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu
 Informacja
o dacie wniesienia sprzeciwu
               
1 AB-II.6743.4.18.2018 28.02.2018 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w celu zasilania budynku garażowego Prudnik, ul. Młyńska dz. nr 1819/326, 1597/321 320, 1651/325, 2607/328 Nie wniesiono sprzeciwu

 

 

2 AB-II.6743.4.47.2018 04.04.2018 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci kablowej - budowa linii kablowej nN wraz z wymianą transformatora w stacji transformatorowej Prudnik, ul. Traugutta, dz. nr 874/381, 1745/373, 1080/388, 495/386, 808/377, 830/373, 854/446, 876/382, 1696/373 Nie wniesiono sprzeciwu  
3 AB-II.6743.4.57.2018 24.04.2018 Artur Żurakowski, Arkadiusz Grześkowiak Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod-kan do dwóch budynków mieszkalnych Prudnik, Al. Lipowa dz. nr 2802/15, 2804/15, 2554/17, 2554/18, 2806/15 Nie wniesiono sprzeciwu  
4 AB-II.6743.4.56.2018 26.04.2018 Ewa i Jarosław Poterałowicz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Łąka Prudnicka, dz. nr 917/6 Nie wniesiono sprzeciwu  
5 AB-II.6743.4.61.2018 04.05.2018 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynków mieszkalnych

Prudnik, ul. Andersa, dz. nr 2035, 2036

Nie wniesiono sprzeciwu  
6 AB-II.6743.4.62.2018 04.05.2018 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania budynku gospodarczego oraz węzła cieplnego Prudnik ul. Nyska, dz. nr 2600/140, 2599/140, 1999/140 Nie wniesiono sprzeciwu  
7 AB-II.6743.4.63.2018 04.05.2018 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi dla zasilania zakładu produkcyjnego i węzła cieplnego Prudnik, ul. Nyska, dz. nr 2600/140, 2003/140 Nie wniesiono sprzeciwu  
8 AB-II.6743.4.64.2018 04.05.2018 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania obiektu gospodarczego Prudnik, ul. Kwiatowa, dz. nr 1973/140, 595/224 Nie wniesiono sprzeciwu  
9 AB-II.6743.4.77.2018 01.06.2018 P.P.H.U. "OMEGA" Zdzisław Światłowski Budowa linii kablowej nN wraz z wymianą transformatora w stacji Moszczanka, dz. nr 888, 535/6, 886, 801/5, 801/3, 535/2, 890/2, 891/1, 801/4, 895 Nie wniesiono sprzeciwu  
10 AB-III.6743.2.51.2018 07.06.2018 Zakład Komunalny Głogówek sp. z o.o. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Głogówek ul. Jana Pawła II, dz. nr 911, 912, 995/6, 997 Nie wniesiono sprzeciwu  
11 AB-II.6743.4.79.2018 14.06.2018 Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp z. o.o Budowa teletransmisyjnej linii kablowej od komory K-2 przy ul. Zielonej do komory K-44 Prudnik, rejon ulicy Zielonej  i Prężyńskiej dz. nr 1523/125, 1629/125, 1522/125, 1521/126, 2860/114, 1701/120, 1699/120, 1697/120, 1695/120, 1691/117, 1688/114, 1686/114, 2248/106 Nie wniesiono sprzeciwu  
12 AB-II.6743.4.91.2018 19.07.2018 Arkadiusz Grześkowiak Rozbudowa sieci wody na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego Prudnik, Aleja Lipowa 3 dz. nr 709/19, 2533/16 Nie wniesiono sprzeciwu  
13 AB-II.6743.4.92.2018 25.07.2018 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej nN wraz z wymianą transformatora i dostosowaniem urządzeń SN i nN w stacji transformatorowej OPZ70492 Szybowice MBM celem zasilania obiektu Szybowice, dz. nr 860/2 Nie wniesiono sprzeciwu  
14 AB-II.6743.4.94.2018 30.07.2018 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej nN celem zasilania obiektu Prudnik, ul. Meblarska dz. nr 2060/82, 2057/82, 2840/82 Nie wniesiono sprzeciwu  
15 AB-II.6743.4.99.2018 20.08.2018 Paweł Licznar Budowa sieci wodociągowej Czyżowice, dz. nr 471, 439/2, 267 Nie wniesiono sprzeciwu  
16 AB-II.6743.4.100.2018 21.08.2018 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej nN celem zasilania obiektu Moszczanka, dz. nr 761/2, 761/3, 761/4, 761/5, 761/6, 761/7, 761/8, 761/9 Nie wniesiono sprzeciwu  
17 AB-II.6743.4.101.2018 24.08.2018 Tauron Dystrybucja S.A. Rozbudowa sieci - linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego Mieszkowice, dz. nr 644/8, 357, 356/1 Nie wniesiono sprzeciwu  
18 AB-II.6743.4.102.2018 24.08.2018 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci - linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz złączami kablowymi dla zasilania budynków mieszkalnych Łąka Prudnicka 782/1, 557/1, 557/2, 557/3, 557/4 Nie wniesiono sprzeciwu  
19 AB-II.6743.4.108.2018 05.09.2018 Bernard Hentschel, Małgorzata Borowicz, Bożena i Tomasz Zbaraszczuk, Maciej i Natalia Zembroń, Sylwia i Grzegorz Chałupa Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) wraz z przyłączami Prudnik, dz. nr 1999/161, 2002/161, 2004/161, 2006/161, 2008/161, 2033, 2034, 2035, 2036 Nie wniesiono sprzeciwu  
20 AB-II.6743.4.110.2018 18.09.2018 Tauron Dystrybucja S.A Budowa sieci - linii kablowej nN celem zasilenia obiektu Wieszczyna, dz. nr 108/2 Nie wniesiono sprzeciwu  
21 AB-II.6743.4.123.2018 22.10.2018 Aneta i Tomasz Samotus Rozbudowa sieci wodociągowej w Mieszkowicach wraz z budową przyłącza wody do projektowanego budynku oraz przyłącza wewnętrznej linii zasilającej energii elektrycznej (WLZ) Mieszkowice, dz. nr 232/1, 233, 647/6 Nie wniesiono sprzeciwu  
22 AB-II.6743.4.135.2018 26.11.2018 Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Sp z. o.o Budowa sieci ciepłownicznej preizolowanej 2xDn80 wraz z przyłączem ciepłowniczym do budynku mieszkalnego oraz zewnętrznej instalacji odbiorczej Prudnik, ul. Szkolna nr 5 i 7, dz. nr 1100/166, 1230/166, 1102/167, 389/192, 1312/361, 598/361, 597/361, 1230/445, 596/346, 1653/346 Nie wniesiono sprzeciwu  
23 AB-II.6743.4.140.2018 18.12.2018 Gmina Prudnik Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Prudnik, ul. Grunwaldzka - Wróblewskiego dz. nr 1669/41, 1964/41, 22219/23 Nie wniesiono sprzeciwu  
24 AB-II.6743.4.141.2018 18.12.2018 Gmina Prudnik Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Prudnik, dz. nr 946/372, Niemysłowice dz. nr 677/1, 677/2 Nie wniesiono sprzeciwu  
25 AB-II.6743.4.142.2018 18.12.2018 Gmina Prudnik Budowa oświetlenia drogowego Prudnik, ul. Bolesława Chrobrego dz. nr 1116/33, 511/32, 510/32, 210/31, 1863/403, 1864/403, 1866/402, 1865/402 Nie wniesiono sprzeciwu  
26 AB-II.6743.4.143.2018 18.12.2018 Gmina Prudnik Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Moszczanka, dz. nr 574, 592 Nie wniesiono sprzeciwu  
27 AB-II.6743.4.144.2018 18.12.2018 Gmina Prudnik Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Prudnik, ul. Kolejowa dz. nr 2677/98, 2290/84 Nie wniesiono sprzeciwu  
28 AB-II.6743.4.145.2018 18.12.2018 Gmina Prudnik Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Niemysłowice dz. nr 135/2, 670/1, 671 Nie wniesiono sprzeciwu