Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego -GDDKiA -odwodnienie drogki krajowej nr 41a (obwodnica Prudnika)

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Nr GDDKiA-O/OP-D-9/is/026/PWP/DK41/53/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6 w Opolu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi krajowej nr 41a w m. Prudnik (obwodnica Prudnika) w km od 0+115 do km 2+394 następującymi wylotami:
1.     WP1 do rowu r-1 odprowadzającego wody do Potoku Szybowickiego w km 0+720
2.     WP2 do rowu r-2 odprowadzająceo wody do rzeki Prudnik w km 20+303
3.     WP3 do rowu r-3 odprowadzającego wody do Potoku Lubrzanka w km 14+567
4.     WP4 do Potoku Lubrzanka w km 14+115
5.     WP5 do Potoku Lubrzanka w km 14+000
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.
Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2012-12-10