Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia rok 2018

PDFZarządzenie Nr 1-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 3.01.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf (200,96KB)
PDFZarządzenie Nr 3-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 3.01.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawi.pdf (131,88KB)
PDFZarządzenie Nr 4-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 3.01.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Kapituły Róży Pogranicza..pdf (235,31KB)
PDFZarządzenie Nr 5-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19.01.2018r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2018r..pdf (511,29KB)
PDFZarządzenie Nr 6-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19.01.2018r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2018r..pdf (506,45KB)
PDFZarządzenie Nr 7-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19.01.2018r. zmieniające zarządzanie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.pdf (187,40KB)
PDFZarządzenie Nr 8-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowywawczą.pdf (192,06KB)
PDFZarządzenie Nr 9-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 22.01.2018r. zmieniające zarządzanie w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich do pracy.pdf (197,87KB)
PDFZarządzenie Nr 10-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 22.01.2018r. zmieniające zarządzanie w sprawie przeprowadzenia pomiaru stanu trzeźwości pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (241,05KB)


PDFZarządzenie Nr 13-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 25.01.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru.pdf.pdf (194,34KB)
PDFZarządzenie Nr 14-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 29.01.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci urzędowych, pieczęci i stempli stosowanych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf.pdf (203,94KB)
PDFZarządzenie Nr 15-2018 z dnia 2.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku.pdf.pdf (162,94KB)
PDFZarządzenie Nr 17-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 9.02.2018r. w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w P..pdf.pdf (369,45KB)
PDFZarządzenie Nr 18-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 9.02.2018r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania wytwarzanej dokumentacji przez Wydziały Starostwa i samodzielnne stanowiska pracy...pdf.pdf (474,49KB)
PDFZarządzenie Nr 19-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 15.02.2018r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Głogówku w 2018r..pdf.pdf (148,79KB)
PDFZarządzenie Nr 20-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19.02.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji Planu Awaryjnej Komunikacji Drogowej w Powiecie Prudnickim.pdf.pdf (3,60MB)
PDFZarządzenie Nr 21-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 20.02.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenie procedury naboru.pdf.pdf (206,33KB)
PDFZarządzenie Nr 22-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 23.02.2018r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2018r..pdf.pdf (151,16KB)
PDFZarządzenie Nr 23-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 12.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf.pdf (1,19MB)
PDFZarządzenie Nr 24-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 12.03.2018r. w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pfd.pdf (353,41KB)
PDFZarządzenie Nr 26-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 16.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjanej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf.pdf (161,07KB)
PDFZarządzenie Nr 27-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19.03.2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 101-2016 Starosty Prudnickiego z dnia 30.12.2016r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości w Star...pdf.pdf (9,75MB)
PDFZarządzenie Nr 28-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 19.03.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf.pdf (202,94KB)
PDFZarządzenie Nr 29-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 23.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf.pdf (875,39KB)
PDFZarządzenie Nr 30-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 23.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środk...pdf.pdf (398,82KB)
PDFZarządzenie Nr 31-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 23.03.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf.pdf (1,40MB)
PDFZarządzenie Nr 32-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 18.04.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n. Wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakua....pdf.pdf (272,73KB)
PDFZarządzenie Nr 33-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 18.04.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłej...pdf.pdf (291,28KB)
PDFZarządzenie Nr 35-2018 Starosty Prudnickiego z dnia14.05.2018r.w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z własnych przyborów biurowych przez pracowników Starostwa Powiatowego.pdf.pdf (198,13KB)
PDFZarządzenie Nr 36-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 29.05.2018r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do realizacji projektu p.n. Bliżej rodziny i dziecka-wsparcie rodzin przeżywających pro...pdf.pdf (344,37KB)
PDFZarządzenie Nr 37-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 6.06.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 2270 ul. Kolejowa w....pdf.pdf (311,00KB)
PDFZarządzenie Nr 38-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 6.06.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu.pdf.pdf (178,42KB)
PDFZarządzenie Nr 39-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 14.06.2018r. w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji.pdf.pdf (205,26KB)
PDFZarządzenie Nr 40-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 15.06.2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf.pdf (10,06MB)
PDFZarządzenie Nr 41-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 20.06.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n. Przebudowa drogi powitowej nr 1280 O, ul.Harcerska....pdf.pdf (284,62KB)
PDFZarządzenie Nr 42-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 21.06.2018r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf.pdf (2,47MB)
PDFZarządzenie Nr 43-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 22.06.2018r. w sprawie powołania Komisji przyznającej dofinansowanie do opłat wnoszonych przez nauczycieli za różne formy kształcenia i do...pdf.pdf (232,12KB)
PDFZarządzenie Nr 44-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 29.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf.pdf (185,47KB)
PDFZarządzenie Nr 45-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 29.06.2018r. w sprawie regulaminu systemu monitoringu w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf.pdf (871,13KB)
PDFZarządzenie Nr 46-2018 Starosty Powiatowego z dnia 29.06.2018r. w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 O relacji..pdf.pdf (214,66KB)
PDFZarządzenie Nr 46A-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 2.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf.pdf (1,07MB)
PDFZarządzenie Nr 47-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 9.07.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf.pdf (210,13KB)
PDFZarządzenie Nr 48-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 9.07.2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf.pdf (197,65KB)
PDFZarządzenie Nr 49-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 12.07.2018r. w sprawie podziału nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi powiatu oraz powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami.pdf.pdf (324,24KB)
PDFZarządzenie Nr 50-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 17.07.2018r. zarządzenie zmieniające w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf.pdf (185,02KB)
PDFZarządzenie Nr 51-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 20.07.2018r. w sprawie powołania osób zobowiązanych do przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf.pdf (274,65KB)
PDFZarządzenie Nr 52-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 20.07.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf.pdf (778,47KB)
PDFZarządzenie Nr 53-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 6.08.2018r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 31-2015 Starosty Prudnickiego z dnia 21.04.2018r. w sprawie ustalenia zasad ksiegowania wyd...pdf.pdf (185,17KB)
PDFZarządzenie Nr 55-2018 Starosty Prudnickiego z dnia10.09.2018r. zarządzenie zmieniające w sprawie powołania Komsji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia gazaminu kończącego służbę przygotowywawczą.pdf.pdf (159,56KB)
PDFZarządzenie Nr 56-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 12.09.2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf.pdf (488,12KB)
PDFZarządzenie Nr 57-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 13.09.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatywania skarg i wniosków.pdf.pdf (192,90KB)
PDFZarządzenie Nr 58-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 21.09.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O, relacji Mochów.pdf.pdf (302,68KB)
PDFZarządzenie Nr 59-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 1.10.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n. Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem...pdf.pdf (311,04KB)
PDFZarządzenie Nr 60-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 1.10.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf.pdf (204,01KB)
PDFZarządzenie Nr 61-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 1.10.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf.pdf (208,68KB)
PDFZarządzenie Nr 62-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 1.10.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w...pdf.pdf (671,00KB)
PDFZarządzenie Nr 63-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 1.10.2018r.w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia p.n. Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 O, relacji..pdf.pdf (207,49KB)
PDFZarządzenie Nr 64-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 12.10.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.pdf.pdf (162,43KB)
PDFZarządzenie Nr 65-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 12.10.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jedn...pdf.pdf (338,83KB)
PDFZarządzenie Nr 66A-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 12.10.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf.pdf (202,13KB)
PDFZarządzenie Nr 67-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 6.11.2018r.w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny zgłoszonych prac oraz wyłonienia zwycięzcy konkursu na wykonanie projektu muralu.pdf.pdf (197,54KB)
PDFZarządzenie Nr 68-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 6.11.2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf.pdf (500,99KB)
PDFZarządzenie Nr 69-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 6.11.2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf.pdf (570,90KB)
PDFZarządzenie Nr 70-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 6.11.2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.pdf.pdf (534,76KB)
PDFZarządzenie Nr 71-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 15.11.2018r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania p.n. Docieplenie budynku hali sportowej wraz z budynkiem...pdf.pdf (453,77KB)

PDFZarządzenie Nr 72-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 29.11.2018r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Prudniku.pdf.pdf (304,31KB)
PDFZarządzenie Nr 73-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 5.12.2018r. zmieniające w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf.pdf (194,32KB)
PDFZarządzenie Nr 74-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 5.12.2018r. w sprawie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku w dniach 15 grudnia 2018r. i 24 grudnia 2018r..pdf.pdf (142,82KB)
PDFZarządzenie Nr 75-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 7.12.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad korzystania z pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf.pdf (712,34KB)
PDFZarządzenie Nr 76-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 7.12.2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury naboru.pdf.pdf (196,57KB)
PDFZarządzenie Nr 77-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 14.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf.pdf (202,76KB)
PDFZarządzenie Nr 82-2018 Starosty Prudnickiego z dnia 17.12.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf.pdf (746,07KB)

PDFZarządzenie Nr 83-2018 z dnia 28.12.2018r. w sprawie czasu pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku w dniu 28.12.2018r.pdf (153,75KB)
PDFZarządzenie Nr 84-2018 z dnia 31.12.2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Prudniku.pdf (272,10KB)
PDFZarządzenie Nr 85-2018 z dnia 28.12.2018r. w sprawie powołania zespołu zadaniaowego ds.opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeńastwa informacji.pdf (168,78KB)