Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek nr KW-bok/2598/614/09/2012 z dnia 26 września 2012 r. (uzupełniony w dniu 12 października 2012 r.) Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1.      pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni „łąkowych” nr 1, 2, 3, 4 i 7 (działka nr 766/8 km 5 obręb Prudnik) – ujęcie przy ul. Poniatowskiego w Prudniku w ilości:
Qśr = 873 m3/d
Qmax = 40 m3/h
Qmax = 350 400 m3/rok
 
2.      pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą studni wierconych nr 1z (działka nr 2/9 km 9 obręb Prężynka), S-1 (działka nr 2/2 km 9 obręb Prężynka) i 1AW (działka nr 2/7 km 9 obręb Prężynka) – ujęcie „Lisy” w ilości:
Qśr = 3011 m3/d
Qmax = 138 m3/h
Qmax = 1 099 015 m3/rok
 
3.      pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 5, 5a, 6, 6a, 7 i 8 (działka 1938/6 km 31 obręb Biała) – ujęcie źródlane „Biała” w ilości:
Qśr = 1257 m3/d
Qmax = 57,6 m3/h
Qmax = 458 805 m3/rok
 
4.      pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 4 (działki nr 496/3, 499/6, 495/3, 497/3, 492/1 km 4 obręb Prężyna) – ujęcie źródlane „Prężyna” w ilości:
Qśr = 2357 m3/d
Qmax = 108 m3/h
Qmax = 860 305 m3/rok
 
5.      pobór wód podziemnych za pomocą studni nr 15 (działka nr 243 km 3 obręb Prężynka) – ujęcie źródlane „Prężynka” w ilości:
Qśr = 1964 m3/d
Qmax = 90 m3/h
Qmax = 716 860 m3/rok
 Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10(pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.


 

Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2012-10-17