Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z części drogi DW40 w m. Zwiastowice- GDDKiA Oddział w Opolu

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 grudnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód  w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia części drogi krajowej nr 40 w m. Zwiastowice, gm. Głogówek do wód i do ziemi zgodnie z parametrami zawartymi w poniższej tabeli:

 

Numer wylotu

Odbiornik

Kilometraż wylotu w km DK 40

Współrzędna geograficzna

"N" „E”

Nr działki

Powierzchnia zlewni

(ha)

Qmax

(m3/h)

Qśr.d

(m3/dobę)

Qmaxr

(m3/rok)

W1

Rzeka Stradunia

48+292

50°33ʹ74,84ʺ

17°95ʹ91,95ʺ

901/266, mapa 2, obręb Zwiastowice

0,0223

5,68

1,24

223,47

W2

Rów

48+323

50°20'14,04"

17°57'33,72"

421/247, mapa 2, obręb Zwiastowice

0,0202

3,00

0,66

118,17

W3

Rów melioracyjny R-S-18

48+572

50°20'13,21"

17°57'45,29"

421/247, mapa 2, obręb Zwiastowice

0,2781

41,37

9,04

1626,89

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.