Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pozwolenia wodnoprawnego -DW 414 odcinek Prudnik-Lubrza

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz. 1121) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 listopada 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowanym zadaniem pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik w km 52+748 do 54+601".

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.

Zawiadomienie:PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania DW 414.pdf (801,34KB)