Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 22 grudnia 2017r.

PDFzm.uch.ws. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017r. (druk 296).pdf (278,65KB)
PDFzm.uch.ws. określenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR oraz PUP w P-ku (druk 299).pdf (387,12KB)
PDFws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 295).pdf (2,91MB)
PDFws. zmian budzetu Powiatu Prudnickiego na 2017r. (druk 294).pdf (2,28MB)
PDFws. zatwierdzenia porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania publ.pn. Przebudowa drogi powiatowej nr P1267O, w pasie drogowym ul.Wolnosci w Lubrzy (druk 293).pdf (344,42KB)
PDFws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Prudniku na I półrocze 2018r. (druk 291).pdf (1,32MB)
PDFws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018r. (druk 300).pdf (472,16KB)
PDFws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Lubrza wykonania zadania publicznego (druk 292).pdf (1,83MB)
PDFws. wyrażenia zgody na udzielenie Gminie Lubrza w 2018r. pomocy finansowej (druk 297).pdf (291,65KB)
PDFws. ustalenia regulaminu okreslającego-wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywującego, funkcyjnego oraz za warunki pracy (druk 298).pdf (2,12MB)
PDFws. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 286).pdf (1,32MB)
PDFws. uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027 (druk 289).pdf (30,23MB)
PDFws. uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Prudniku na 2018r (drul 290).pdf (688,77KB)
PDFws. uchwalenia budzetu Powiatu Prudnickiego na 2018r. (druk 287).pdf (611,36KB)

PDFws. rozkładu pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2018r. (druk 288).pdf (1,70MB)