Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadominie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na liwidacje studni 2b na rzecz Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 listopada 2017r. na wniosek z dnia 23 listopada 2017 r. Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Waldemara Jaworskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o. z siedzibą w Głogówku przy ul. Dworcowej 2 pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni wierconej nr 2b wraz z obudową położonej na działce nr 417/2 km. 4 obręb Rzepcze wchodzącej w skład ujęcia wody „Nowe” w Głogówku.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.