Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji na rzecz Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 listopada 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Okręgowej Spółdzielni mleczarskiej w Prudniku, ul. Prężyńska 1 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Prudniku (z przetwórstwa mleka) w ilości: Qśrd=160,0 m3/d, Qmaxh=8,33 m3/h, Qmaxr=48 000,00 m3/rok o parametrach:

  • Fosfor ogólny                        ≤ 30,0 mgP/dm3
  • Azot amonowy                      ≤ 0,124 mgNNH4/dm3

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.