Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Tomasza Sokulskiego pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych oraz przebudowę istniejących przepustów na rowach przydrożnych drogi powiatowej nr 1531o w miejscowości Jasienica Dolna gm. Łambinowice.
 
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.
Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2012-09-24