Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na sesję Rady Powiatu - 29 listopada 2017r.

PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Głogówku w Branżową Szkołę I Stopnia w Głogówku (druk 282).pdf (313,59KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 Specjalnej w Prudniku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 Specjalną w Prudniku (druk 280).pdf (326,41KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Specjalnej w Prudniku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 Specjalną w Prudniku (druk 279).pdf (321,78KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Prudniku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Prudniku (druk 278).pdf (314,19KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Prudniku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Prudniku (druk 277).pdf (317,24KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Białej w Branżową Szkołę I Stopnia w Białej (druk 281).pdf (314,36KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Trzyletniej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Prudniku w Szkołę Przyspasabiającą do Pracy w Prudniku (druk 274).pdf (415,97KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Trzyletniej Szkoły Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy w Głogówku w Szkołę Przyspasabiającą do Pracy w Głogówku (druk 273).pdf (414,95KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Prudniku w Szkołę Policealną Nr 2 w Prudniku (druk 269).pdf (336,15KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku w Szkołę Policealną Nr 2 dla Dorosłych w Prudniku (druk 271).pdf (345,94KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 w Prudniku w Szkołę Policealną Nr 1 w Prudniku (druk 272).pdf (337,27KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Prudniku w Szkołę Policealną dla dorosłych w Prudniku (druk 268).pdf (338,46KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Głogówku w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Głogówku (druk 270).pdf (337,83KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 Specjalnej w Prudniku w ośmioletnią szkołę Podstawową Nr 5 w Prudniku(druk 276).pdf (346,63KB)
PDFws. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej w Głogówku w ośmioletnią szkołę Podstawową Nr 4 w Głogówku(druk 275).pdf (338,87KB)

PDFzm.uch.ws. ikreslenia zadań i podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez PCPR i PUP w Prudniku (druk 265).pdf (395,37KB)
PDFzm. uch.ws. uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. a art. 3 us.3 ustawy o działalnosci pozytku publi. i o wolontariacie na rok 2017 (druk 258).pdf (456,68KB)
PDFws. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk 260).pdf (3,70MB)
PDFws. zmian budzetu Powiatu Prudnickiegi na 2017 r. (druk 259).pdf (2,99MB)
PDFws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (druk 266).pdf (382,48KB)
PDFws. wyrażenia stanowiska dot. oddania w użyczenie na okres 29 lat nieruchomości będącej w trwałym zarządzie CKZiU w Prudniku połozonej w Prudniku (druk 267).pdf (472,32KB)

PDFws. wyboru Wicestarosty (druk 263).pdf (114,63KB)
PDFws. wyboru członka Zarządu Powiatu w Prudniku (druk 264).pdf (121,10KB)
PDFws. ustanowienia sztandaru Powiatu Prudnickiego (druk 283).pdf (753,23KB)
PDFws. przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Powiatu w Prudniku (druk 262).pdf (241,40KB)
PDFws. przyjęcia rezygnacji i zwolnienia z pełnienia obowiazków Wicestarosty - członka zarzadu Powiatu w Prudniku (druk 261).pdf (253,49KB)
PDFws. nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego (druk 284).pdf (181,95KB)