Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu pozwolenia wodnoprawnego - zadanie nr 3

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz. 1121) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 września 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.

załącznik: PDFwszczęcie postępowania.pdf (1,33MB)