Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-10-18 OGŁOSZENIE O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu w Prudniku działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do najmu nieruchomość położoną w Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3, stanowiącą własność Powiatu Prudnickiego, poprzez zawarcie umowy najmu z Gminą Prudnik-Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prudniku.

W związku z powyższym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 oraz przy ul. Parkowej 10, a także na stronie internetowej www.powiatprudnicki.pl oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.