Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2012-08-07 Zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego

           Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pana Adama Kukułki pełnomocnika Państwa Violetty i Krzysztofa Kucików zam. w Prudniku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rzeki Złoty Potok w km 3+238 oraz odprowadzanie wód z odwodnienia budynku mieszkalnego położonego w Łące Prudnickiej (działka nr 315/4 mapa 5 obręb Łąka Prudnicka).

Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.

 

 

 


Informację wytworzył(a): Dorota Kubień
Data wytworzenia: 2012-08-06