Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania- rozbudowa zbiornika w Prudniku (Nadleśnictwo Prudnik)

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34 pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Na wykonanie urządzeń wodnych – rozbudowę czaszy zbiornika położonego na działce nr 151, mapa 14, obręb Prudnik do parametrów:
 1. Powierzchnia wody ok 3995 m2
 2. Powierzchnia dna ok 3252 m2
 3. Wysokość lustra wody ok 2,5 m
 4. Pojemność użytkowa ok 6340 m3
 5. współrzędne geograficzne zbiornika: 50°16ʹ57.5ʺN; 17°32ʹ52,5ʺE
 6. współrzędne geograficzne wlotu rowu do zbiornika: 50°16ʹ55,97ʺN; 17°32ʹ47.96ʺE
 7. współrzędne geograficzne wylotu do rowu: 50°16ʹ58.22ʺN; 17°32ʹ53.45ʺE
 8. częściowa przebudowa grobli: szerokość korony grobli 5m, skarpy od strony odwodnej obsiane trawą, nachylenie skarpy od strony wody 1:1,5
 9. przebudowa istniejącego w grobli mnicha do parametrów: światło poziome stojaka 1,2/1,8m, wysokość stojaka 4,0m, współrzędne geograficzne: 50°16ʹ57.92ʺN; 17°32ʹ53,22ʺE
 10. gromadzenie wody w zbiorniku do rzędnej 319,00 m n.p.m.
 1. zrzut wody ze zbiornika mnichem zrzutowym do rowu leśnego w okresie konserwacji zbiornika w ilości Qmax =108 m3/h, Qmax = 768,6 m3/d, Qmax = 23058 m3/rok

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.