Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Stanisława Harasimiuka pełnomocnika Pana Karola Grudniewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę na działce nr 401/6 mapa 1 obręb Kazimierz stawu rybnego „Karol” zasilanego wodami gruntowymi i opadowymi wraz z urządzeniami towarzyszącymi (mnich), piętrzenie wody na stawie do rzędnej 196,10 m n.p.m., przebudowę przepustu drogowego na rowie R-S-% w km 0+024 oraz zrzutu wody ze stawu do rowu R-S-5.Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2012-06-14