Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2017-09-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - Olszynka

Zarząd Powiatu w Prudniku działając art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.) podaje do wiadomości publicznej, że wyznaczył do udostępnienia z zasobu Powiatu Prudnickiego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Olszynce, stanowiącą własność Powiatu Prudnickiego oznaczoną jako działka nr 136/5, mapa 1, o powierzchni 0,0025 ha, zapisaną w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Prudniku V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr OP1P/00047042/3

W związku z powyższym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76 oraz w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Parkowej 10 a także na stronach internetowych Powiatu oraz na stronach biuletynu informacji publicznej wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

PDFWykaz Olszynka.pdf (420,66KB)