Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego-przebudowa rowu przydroznego drogi krajowej nr 40 w Łące Prudnickiej

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 sierpnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Pani Janiny Pękala i Pana Ryszarda Pękala zam. Łąka Prudnicka oraz Pani Ewy Bednarskiej i Pana Edwarda Bednarskiego zam. Łąka Prudnicka pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi krajowej Nr 40 w km 13+862,83 w miejscowości Łąka Prudnicka (działka nr 800/5 mapa 4 obręb Łąka Prudnicka) polegającej na zarurowaniu rowu otwartego na długości 8,70 m w celu wykonania zjazdu indywidualnego na działkę nr 378/5 mapa 4 obręb Łąka Prudnicka.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.