Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego- Nadleśnictwo Prudnik

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U.z 2017 r. poz. 1121) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34 pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. Szczególne korzystanie z wód w zakresie:
 1. poboru wód z rowu leśnego nr 1 w okresach:
 1. luty-kwiecień (70 dni) do napełnienia zbiorników w ilości: Qmax =15,3 m3/h, Qmax = 367,2 m3/d, Qmax = 23058 m3/rok przy poborze jednostkowym 4,5 l/s,
 2. 1 kwietnia – 31 października każdego roku w okresie suszy na podtrzymanie zalewu w ilości: Qmax =3,636 3/h, Qmax = 87,264 m3/d, Qmax = 610,848 m3/rok przy poborze jednostkowym 1,01 l/s,
 3. 1 kwietnia – 31 października każdego roku w okresie normalnym na podtrzymanie zalewu w ilości: Qmax =2,412 3/h, Qmax = 57,888 m3/d, Qmax = 405,216 m3/rok przy poborze jednostkowym 0,67 l/s,
 1. retencjonowania wody w zbiornikach nr 1 i 2 o łącznej pojemności całkowitej 40879,7m3,
 2. piętrzenia wody w zbiornikach do rzędnej dozwolonego piętrzenia:
 • na zbiorniku nr 1              270,50 m n.p.m.
 • na zbiorniku nr 2              266,00 m n.p.m.
 1. zrzut wody ze zbiorników mnichem zrzutowym nr 2 do rowu zrzutowego w km 0+050 w ilości 30 l/s w listopadzie każdego roku w ilości: Qmax =108 m3/h, Qmax = 207,36 m3/d, Qmax = 207,36 m3/rok oraz w okresie konserwacji zbiorników przez okres 30 dni w ilości Qmax =108 m3/h, Qmax = 768,6 m3/d, Qmax = 23058 m3/rok
 1. Na wykonanie urządzeń wodnych:
 1. Zbiornika nr 1 i 2 o parametrach na działce nr 3/6 mapa 18, obręb Prudnik:

Lp.

Parametr zbiornika

Zbiornik nr 1

Zbiornik nr 2

 1.  

Rzędna korony grobli

271,0 m n.p.m.

268,5 m n.p.m.

 1.  

Rzędna piętrzenia użytkowego

270,5 m n.p.m.

266,0 m n.p.m.

 1.  

Rzedną piętrzenia maksymalnego

271,0 m n.p.m.

268,5 m n.p.m.

 1.  

Szerokość korony grobli

4 m

4 m

 1.  

Nachylenie skarpy odwodnej

1,1

1,1

 1.  

Nachylenie skarpy odpowietrznej

1,1

1,1

 1.  

Długość grobli

265 m

145 m

 1.  

Głębokość średnia wody

1,4 m

2,25 m

 1.  

Powierzchnia lustra wody

0,64 ha

0,62 ha

 1.  

Wysokość piętrzenia

3,5 m

3,5 m

 1.  

Współrzędne geograficzne

X 271503.40

Y 397902.27

X 271555.35

Y 397962.04

 

 1. Mnichów piętrząco – spustowych na zbiornikach nr 1 i 2 (działka nr 3/6, mapa 18, obręb Prudnik) o parametrach:

Lp.

Parametr

Mnich na zbiorniku nr 1

Mnich na zbiorniku nr 2

1.

Światło stojaka mnicha

1,0 m

1,0 m

2.

Wysokość stojaka

4,0 m

4,0 m

3.

Średnica leżaka

400 mm

500 mm

4.

Spadek leżaka

1,7 %

0,7 %

5.

Rzędna piętrzenia

270,5 m n.p.m.

266,0 m n.p.m.

6.

Rzędna dna

274,38 m n.p.m.

283,4 m n.p.m.

7.

Wysokość piętrzenia

3,5 m

3,5 m

8.

Współrzędne geograficzne

X 271531.13

Y 397942.51

X 271579.18

Y 397963.98

 

 1. Zastawki piętrzącej na rowie leśnym nr 1 zasilającym w km 0+292 (działka nr 3/6, mapa 18, obręb Prudnik) o parametrach: rzędna piętrzenia 271,85m n.p.m., wysokość piętrzenia 0,50m, rzędnej dna 271,35m n.p.m., światło 0,4m, zastawka z PEHD, rama z metali lekkich wraz z wlotem do rurociągu zasilającego o średnicy 300mm, rzędna wlotu 271,55m n.p.m.
 2. Rowu leśnego nr 2 zrzutowego po nowej trasie w km 0+050 do km 0+290 (działka nr 3/6, mapa 18, obręb Prudnik), ubezpieczony na całej długości płotkiem z żerdzi, na skarpie narzut kamienny zahumusowany i obsiany mieszanką traw, szerokości w dnie 0,6m, nachylenie skarp 1:1,5, wylot rowu do istniejącego rowu zrzutowego w km 0+50, dno i skarpy umocnione narzutem kamiennym na długości 10m,
 3. Wylotu z zasuwą awaryjną nr 1 do rowu zasilającego w km 0+220, w dnie i na skarpach narzut kamienny typu ciężkiego ułożony na geowłókninie na długości 3m poniżej i powyżej osi zasuwy (działka nr 3/6, mapa 18, obręb Prudnik),
 4. Wylotu z zasuwa awaryjną nr 2 do rowu zasilającego w km 0+080, w dnie i na skarpach narzut kamienny typu ciężkiego ułożony na geowłókninie na długości 3m poniżej i powyżej osi zasuwy (działka nr 3/6, mapa 18, obręb Prudnik).

 

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.