Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego-Ustronianka Zakład nr 3 w Białej


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 grudnia 2011 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania firmie Ustronianaka Sp. z o.o. 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 48 Zakład Nr 3 48-210 Biała, ul. Opolska 13 pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych należących do firmy ecoBionica Z. Bożek z siedzibą w Ustroniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Zakładu nr 3 położonego w Białej przy ul. Opolskiej 13 w ilości:
Qśrd = 669 m3/d
Qmaxh = 69,6 m3/h
 
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-12-16