Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego


 

Starosta Prudnicki na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Wytwórni Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” Zakład Nr 3 w Białej zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Prudnickiego nr Ro.II.6223-1/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych trzecio – i czwartorzędowych na potrzeby zakładu.
 
Strony mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją (operat wodnoprawnym) w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Parkowa 10 (pokój nr 3, piętro III) w godzinach pracy urzędu tj. 730 – 1530.Informację wytworzył(a): Urszula Skubańska
Data wytworzenia: 2011-12-02